Hazırlık atlama sınavı nedir? Proficiency sınavı nedir? 

Hazırlık atlama sınavı, üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları yabancı dil yeterlilik sınavıdır. İngilizce karşılığı yeterlilik anlamına gelen proficiency kelimesi dir. Bundan dolayı bu tarz sınavları üniversitelerin İngilizce yeterlilik, hazırlık atlama ya da İngilizce muafiyet sınavları olarak da adlandırabiliriz. IELTS, TOEFL veya PTE sınavları da proficiency sınavı olarak adlandırabiliriz.   

Hazırlık atlama sınavı neden yapılır? Amacı nedir? 

Eğitim dili İngilizce olan pek çok vakıf üniversitesinde ve devlet üniversitelerinin bazı bölümlerinde öğrencilerin İngilizce’de belli bir düzeyde olmaları beklenir. Dolayısıyla, lisans ve lisansüstü eğitim yılı öncesi, öğrencilerin yabancı dil düzeylerini ölçmek için hazırlık atlama / proficiency sınavları yapılır. Amaç öğrencilerin bölüm derslerini takip edecek düzeyde İngilizce dil seviyesine sahip olup olmadığını saptamaktır. 

Hazırlık atlama / proficiency sınavı ne zaman ve hangi sıklıkla yapılıyor?

Hazırlık atlama / Proficiency sınavı eğitim yılı öncesi, ortası ve sonu olmak üzere yılda 3 yapılıyor. Bazı üniversitelerde yaz okulu sonrası da hazırlık atlama sınavı düzenlenebiliyor. 

Hazırlık atlama / Proficiency sınavında başarı notu nasıl hesaplanıyor? 

Pek çok üniversitede hazırlık atlama veya başka bir deyişle proficiency sınav başarı notu 60 olarak belirlenmiştir. Hazırlık atlama sınavlarındaki not dağılım ve ağırlığı üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Örneğin Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency not ağırlığı %80 yazılı sınavdan, %20 sözlü sınav baz alınarak hesaplanıyor.

Proficiency sınavını geçenler hazırlık sınıflarında İngilizce eğitimi görmeden doğrudan bölüm derslerini almaya başlarlar. Sınav geçilemediği taktirde, alınan puana göre öğrencilerin seviyeleri belirlenir ve seviyeleri doğrultusunda 1 akademik yıl veya yarım dönem boyunca İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Bazı üniversitelerde dönem sonunda öğrencilerin tekrar bu sınava girmeleri ve geçmeleri beklenirken, bazı üniversitelerde dil yeterlilik notu sınıf içi aktivite ve sınavlar ile belirlenir. 

Hazırlık atlama / Proficiency sınav formatı nedir?

Hazırlık atlama / Proficiency sınavı üniversitelerin kendi bünyeleri içinde hazırladıkları ve farklı isimlendikleri bir sınavdır. Bahçeşehir Üniversitesi, İTÜ, Yeditepe, Bilkent, ODTÜ gibi üniversiteler proficiency sınavı ismini kullanılırken, Boğaziçi Üniversitesi BUEPT (Boğaziçi University English Proficiency Test), Koç Üniversitesi KUEPE ( Koç University English Proficiency Exam), Yıldız Teknik Üniversitesi İYS (İnglizce  Yeterlilik Sınavı), Sabancı Üniversitesi ELAE ( English Language Assessment Exam), Bilgi Üniversitesi BİLET (Bilgi English Language Test) sınavlarını adlandırmaktadır. 

Hazırlık atlama / Proficiency sınavı üniversitelerin kendi bünyeleri içinde hazırladıkları bir sınav olduğundan TOEFL veya IELTS sınavı gibi standart bir sınav değildir. Hazırlık atlama sınavları soru sayısında ve sınav formattında farklılık göstermektedir. Genel olarak dil yeterlilik sınavları okuma, dinleme, yazı ve konuşmayı ölçmeyi amaçlar. Ancak Boğaziçi üniversitesi gibi bazı üniversiteler konuşma becerisini ölçen speaking bölümünü sınavlarına dahil etmeyebiliyorlar.

Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavı

Bilgi Üniversitesi Bilet sınavı

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavı

Kadir Has Üniversitesi İngilizca Yeterlilik Sınavı

Koç Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

 

Proficiency sınavına nasıl hazırlanmalıyım?

Sınav soru formatı üniversiteden üniversiteye küçük değişiklikler gösterse de, sınav içeriği tamamen akademik İngilizceyi ölçmektedir. Bundan dolayı, proficiency sınavına hazırlanırken kesinlikle akademik dile odaklanmanız gerekmektedir.     

Proficiency sınavlarında başarılı olmak için öncelikle okuma becerinizi geliştirmeli ve kelime bilgisine önem vermelisiniz.

 

 

 

Display # 
Title Hits
Özyeğin Üniversitesi TRACE Sınavı 3519