Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency

Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency Sınavı Nedir? 

Bahçeşehir Üniversitesinde pek çok bölümün eğitim dili tamamen veya kısman İngilizce dilinde verildiğinden, öğrenciler akademik yıl başında yapılan PROFICIENCY yani İngilizce dil yeterlilik  sınavında başarılı olmak zorundalar.

Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavında başarılı olan öğrenciler, fakültelerinde eğitim alma hakkına sahip olurken, diğer öğrenciler İngilizce hazırlık programını almaları gerekmektedir. 

Bahçeşehir Üniversitesi hazırlık okulunda eğitimler modüler sistem çerçevesinde yaklaşık 8 haftalık dönemler çerçevesinde sınıflar oluşturulmaktadır. Sınıflar sırasıyla A1, A2, B1 ve B2 yani 4 seviyeden oluşmaktadır. Pek çok üniversitede olduğu gibi, hazırlık okulunda bu 4 seviyeyi başarılı bir şekilde bitirmek hazırlık okulunu bitirmek için yeterli değildir. Seviye programlarında başarılı olan öğrencilerin Proficiency sınavında da başırılı olmaları beklenmektedir. Eğitim yılı içinde yapılan proficiency sınavlarına girebilmek için öğrencilerin B2 seviyesini 65 not ortalamasıyla tamamlamaları gerekmektedir.

 

Bahçeşehir üniversitesi Proficiency hangi bölümlerden oluşuyor?

Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavı 2 oturumdan oluşur. Birinci oturum 3 saat süren yazılı bölümdür. Proficiency sınavı birinci oturumunda üç temel akademik dil becerisi değerlendirilir. Yazılı bölüm okuma (Reading), dinleme (Listening) ve yazı ifade (Writing) bölümlerinden oluşur. Ayrıca Proficiency sınavının ilk oturumunda akademik kelime bilginizi ölçen kelime bilgisi (Vocabulary) ve dilbilgisi (English In Use) bölümleride mevcuttur. 

Birinci oturum sınav süresince sadece writing bölümü öncesi bir ara verilir.

İkinci oturum speaking (konuşma) sınavının yapıldığı bölümdür ve her öğrencinin konuşma sınavı ortalama 10 dakika sürer.

Sınav 5 bölümden oluşur: 

1. Kelime Bilgisi (Vocabulary)

2. Dilbilgisi (English In Use)

3. Okuma (Reading)

4. Dinleme (Listening)

5. Yazı ifade (Writing)

6. Konuşma (Speaking)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY Sınavındaki bölümlerin puan ağırlığı:

Bahçeşehir Proficiency Sınavında 6 bölüm vardır. Bölümlerin sınav ağırlıkları bir iki puan değişgenlik gösterse de ağırlıklı olarak aşağıdaki gibidir:

  1. Kelime Bilgisi (Vocabulary)  %10

  2. Dinleme Bölümü (Listening)    %15

  3. Dilbilgisi (Use Of English)  %15

  4. Okuma Bölümü (Reading)   %20

  5. Yazma Bölümü (Writing)    %20

  6. Konuşma Bölümü (Speaking)  %20

Bahçeşehir üniversitesi Proficiency sınavı ne zaman yapılıyor?

Proficincy veya başka bir deyişle muafiyet sınavı bir akademik yılda 4 kez yapılıyor. 

Eylül ayında yapılan Proficiency sınavına üniversiteyi yeni kazanan veya daha önceki yılda hazırlıkta okuyup herhangi bir seviyede kalan öğrenciler bu sınava girebilirler.

2021-2022 akademik yılında yapılacak Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency tarihleri:

  • 22 Eylül 2021
  • 24 - 25 Ocak 2022
  • 6 - 7 Haziran 2022
  • 29 Temmuz 2022

Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavında geçme notu nedir?

Lisans ve Lisans üstü öğrencilerin Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavından geçmeleri için 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir. 

İngilizce Öğretmenliği okuyacak öğrenciler için başarı notu en az 80 şartı konulmuştur.

 

PROFICIENCY sınavına girmeden Hazırlık okulunudan muaf olabilirmiyim?

Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavına ek olarak, uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından istenen puanı aldıklarını gösteren belgeyi getiren öğrencileri Hazırlık Programı’ndan muaf sayılıyor.

        SINAV TÜRÜ

   İSTENİLEN PUAN (EN AZ)

          TOEFL IBT

                   72

         YDS / e-YDS / YÖKDİL

                    60

         Pearson PTE Akademik

                    55

İngilizce Öğretmenliği okuyacak öğrencilerden istenilen başarı puanları farklıdır:

        SINAV TÜRÜ

   İSTENİLEN PUAN (EN AZ)

         TOEFL IBT

             79

         YDS / e-YDS / YÖKDİL

             80

          Pearson PTE Akademik

             78

 

 

 

 

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen İletişime Geçin!