Boğaziçi Üniversitesi Proficiency

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency (BUEPT) sınavı nedir?

   Diğer üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarıyla kıyasladığımda Boğaziçi Üniversitesi Proficiency (BUEPT) sınavını hep farklı konumlandırmışımdır.  Kanımca soru tipleri olarak kendine göre zorlukları ve sistem olarak kendine göre artıları olmasından dır. 

   Eğitim dili İngilizce olan diğer üniversitelerde olduğu gibi, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES) veya İngilizce ismiyle Boğaziçi University English Proficiency Test (BUEPT) sınavı öğrencilerin fakültelerinde, akademik bir ortamda tek başlarına yardım almadan İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığını ölçmektir. Ancak bu yapılırken ilginçtir ki sadece Dinleme, Okuma ve Yazma becerileri ölçülmektedir. Boğaziçi Proficiency sınavında sözel beceriyi ölçmek için konuşma sınavı yapmamaktadır. 

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavı ne zaman yapılıyor?

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES) bir akademik yılda 4 kez yapılıyor: Güz dönem başı, Kış dönemi, Bahar dönemi ve Yaz dönemlerinde. 2020-2021 eğitim yılı akademik takvime göre (kesin olmamakla birlikte) Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav tarihleri sırayla:

Güz dönemi  Boğaziçi Proficiency Sınavı (BUEPT) : 30 Eylül 2020 

Kış dönemi Boğaziçi Proficiency Sınavı (BUEPT):  7 Ocak 2021

Bahar dönem Boğaziçi Proficiency Sınavı (BUEPT):  2 Haziran 2021

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavı hangi bölümlerden Oluşuyor?

Boğaziçi Proficiency sınavı (BUEPT) iki oturumda yapıldığını belirtmiştim. İlk oturmda öğrencilerin dinleme ve okuma becerilerini ölçen Dinleme ve Okuma bölümleri ve yarım saat aradan sonra İngilizce yazı yazma becerinizi ölçen TWE (Test of Written English) sınavı. Kısacası fakülteye geçebilmeniz için 3 ayrı sınava girmeniz gerekiyor:

 1. Duyduğunu anlama (dinleme/listening) bölümü

 2. Okuduğunu anlama (okuma / Reading) bölümü

 3. İngilizce Yazı ifade ( yazma / Writing)  bölümü

Boğaiçi Üniversitesi Proficiency sınavının süresi ne kadar?

Boğaziçi Proficiency sınavı (BUEPT) iki oturumda yapılmaktadır. Birinci oturum dinleme ve okuma bölümlerinden oluşuyor. Yarım saat bir mola dan sonra ikinci oturumda İngilizce yazı ifade becerinizi ölçen TWE (Test of Written English) sınavı var.  

 1. Duyduğunu anlama (dinleme/listening) bölümü (Yaklaşık 50 dakika)
 2. Okuduğunu anlama (okuma / Reading) bölümü (Yaklaşık 80 dakika)
 3. İngilizce Yazı yazma bölümü (80 dakika)

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınav (BUEPT) süresi yaklaşık 3.5 saattir. 

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavında bölümlerin puan ağırlığı nasıldır?

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency ( BUEPT) bölümlerin not ağırlığı aşağıdaki gibidir: 

 • Duyduğunu Anlama (L) %30
 • Okuduğunu Anlama (R) %40
 • Yazılı İfade (W) %30

 Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavında geçme notu nedir?

Bir İngilizce Hazırlık okulu eğitmeni olarak Boğaziçi Üniversitesi hazırlık okulu yeterlilik sınavı puanlama sistemini biraz karışık bulduğumu söylemem gerekiyor ancak rahatlıkla söyleyebilirim ki Boğaziçi üniversitesi hazırlık okulu sistemini özgün yapan farklılıklardan en önemlisi puanlama ve geçme kalma sistemidir.

Boğaziçi Proficiency sınavında bölümler birbinden bağımsız algılanmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, üç sınavda ayrı ayrı not veriliyor ve her birinin geçme kalma notu birbirini etkilemiyor. Eğer her hangi bir bölümden kalırsanız, bir sonraki proficiency sınavında yeniden bütün bölümlerin sınavlarına girmenize gerek yoktur. Hangi bölümden kalmışsanız, o dil becerisinin sınavına çalışmanız yeterlidir. Örnek olarak okuma ve dinleme bölüm sınavından geçip, yazı ifade bölümünden kalmışsanız, bir sonraki proficiency sınavında sadece yazı ifade sınavını almanız gerekiyor ve sadece writing bölümüne çalışmanız yeterlidir.  

Boğaziçi Üniversitesinde Harf sistemi kullanıldığı için başarı notları A,B ve C olarak belirtilmiştir. Proficinecy sınavı okuma ve dinleme bölümlerinde en düşük başarı notu C’dir ve sayısal not karşılığı 60 dır.

Boğaziçi Üniversitesi Writing sınavında başarılı olmak için sınavdan 56 almam gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavına girmeden Hazırlık okulundan muaf olabilirmiyim?

Boğaziçi üniversitesi senatosu tarafından uluslararası İngilizce Yeterlilik sınavlarından IELTS, TOEFL ve  PTE sıanvlarından istenilen puanları belgelemeniz durumunda Hazırlık okulundan muaf sayılıyorsunuz.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavı Dinleme sınavında neler soruluyor?

Duyduğunu anlama (Dinleme) bölümünde size iki bölümden oluşuyor:  

 1. Seçici Dinleme ( Selective Listening)

 2. Ayrıntılı Dinleme ( Careful Listening)

Seçici Dinleme ( Selective Listening) bölümü diğer üniversitelerde yapılan while-Listening dinleme sınavları gibi dir. Sorular dinleme metni öncesi size dağıtılır. Soruları incelemeniz için size 3 dakika süre verilir. Soruların cevabını dinleme esnasında bulup yazıyorsunuz. Dinleme sona erdiğinde cevaplarınızı gözden geçirmeniz için 3 dakika ek süre veriliyor. Amaç sorulardaki anahtar kelimeleri göz önünde tutarak, dinleme metninde belirli bilgileri yakalayıp cevap kağıdına yazmak.  

Sorulan sorular açık uçlu soru (Open-ended questions), boşluk doldurmalı (Fill in the gaps) ve cümle tamamlama (complete the sentences) sorulardır. Örneğin:

 • For countries in the Middle East and Asia, what is the most important factor in choosing a mate?         

 • Women look for rich partners because they ________________________________

 • What three characteristics are important to both sexes when making their mating decisions?         __________________, _________________, and ___________________.  

      ( * Taken from BOGAZICI UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGE - PROGRAM 4 STUDENT BOOK)

Sizden beklenen dilbilgisi doğru ve anlam bütünlüğü açısından tam olan cümleler yazmanız. Aksi taktirde kısmen cevabı yakalamış olsanız da yazılan cevap yanlış sayılır.

 Ayrıntılı Dinleme ( Careful Listening) bölümü bir note-taking dinleme sınavı dır- soruları görmeden ilk önce dinleme metnini dinliyorsunuz. Dinleme esnasında boş bir kağıtta not tutmanız gerekiyor. Daha sonra soruları cevaplayabilmeniz için bu notlar hayatınızı kurtaracaktır. Dinleme sona erdiğinde sorular dağıtılıp, notlarınızdan yararlanarak soruları cevaplamanız bekleniyor. Dağıtılan soruları cevaplamanız için 15 dakikalık süre tanınır. Bu bölümde ilk bölümden farklı olarak detay sorularından çok ana fikir ve çıkarım soruları sorulmaktadır. 

Örnek sorular:

 • According to lecture, to what degree of accuracy in measurement do scientists usually work?
 • What does the "Butterfly Effect" really tell us about a chaotic system?
 • In spite of current scientific knowledge, what do long-term weather forecasts still rely on?

   ( * Taken from BOGAZICI UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGE - PROGRAM 4 STUDENT BOOK)

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavında (BUEPT) eleştirdiğim tek bölüm dinleme bölümüdür. Hem Seçici Dinleme ve hem de Ayrıntılı Dinleme bölümü dinleme metinlerini sınav salonlarında gözetmenlik yapan bir öğretim elemanı tarafından sadece bir kere olmak üzere okunur. Her öğretim elemanın okunuş hızı, telaffüz ve ses tonu farklı olacağından dinleme bölümleri salondan salona farklı algılama ihtimaline neden olacaktır. Bu da sınav güvenirliğini zedelemektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavı Okuma sınavında neler soruluyor?

Okuduğunu Anlama bölümü, iki okuma metinden oluşmaktadır:

 1. Arayarak Okuma (Search Reading)
 2. Ayrıntılı Okuma (Careful Reading)

Arayarak Okuma (Search Reading): Okuma bölümünün ilk okuma metni dir. Sorudaki anahtar kelimeleri inceleyerek okuma metnindeki konunun geçtiği ilgili paragraph bulmanız bekleniyor. Maalesef paragrafı bulmanızla cevabı bulduğunuz anlamına gemiyor. Paragrafı dikkatlice okuyarak cevabı detaylı bir şekilde bulmanız gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency – Search Reading bölümunde toplam 8-10 soru mevcuttur. Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavındaki okuma bölümünündaki ilk bölüm 30-35 dakika sürmektedir. Verilen sürenin sonunda cevap kağıtları toplanır.

Sorular open-ended (açık uçlu) soru şeklinde sorulmaktadır. Soruyu cevaplarken gereksiz bilgileri yazmamalısınız. Soru neyi soruyorsa sadece bu bilgiyi yazmanız beklenir. Gereksiz bilgiler yazıldığı taktirde cevaplarınız yanlış sayılmaktadır.

Aynı zamanda yazılan cevapların, dilbilgisi yapısı yanlış ve anlam bütünlüğü açısından eksik ise yazılan cevap tamamen yanlış sayılır.  

Ayrıntılı okuma (Careful Reading): Okuma bölümünün ikinci okuma metnidir. Bu bölümdeki metin için sorulan sorular kısa cevap gerektiren open-ended (ucu açık sorular), çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES) okuma sınavının ikinci bölümünde toplam 9-11 soru soruluyor. Bu bölümün cevaplama süreniz toplam 40-50 dakika dır. 

Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden bir ölçüde farklıdır. Bu soruların amacı, öğrencinin metindeki ana fikirleri ve önemli detayları bulma, yorumlama, paragrafta tartışılan düşünceler ve detaylar arasında sentez kurabilme  becerisini ölçmek. Çıkarım soruları ve sentezleme soruları daha hakimdir. 

Boğziçi Üniversitesi Proficiency sınavında Okuma bölümüne nasıl hazırlanabilirim?

 • Okuma metinlerinizi bilimsel makalelerden seçin. 

 • Okuduğunuz metinlerde bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını öncelikle bağlam içinden sözlüğe bakmadan tahmin etmeye çlışın.

 • Daha sonra Online İngilizce İngilizce sözlükler kullanarak kelimelerin eş anlamlılarını bulun. 

 • Hızlı okuma becerinizi geliştirin. 

 • İngilizce-Türkçe sözlük asla kullanmayın.

 • Metin içindeki bağlaç kelimelerin altını çizin.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency sınavı TWE sınavında neler soruluyor?

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES) son bölüm sınavında iki farklı konu veriliyor. Sizden beklenen bu iki konu üzerine iki kompozisyon yazmanız.

Bu noktada bütün üniversitelerin yapmasını beklediğim fikir üretimi bazında yardımcı olabileceği düşünülen bir kaç yardımcı fikir, sorunun altında sizinle paylaşılıyor. İsterseniz kendi fikirlerinizi kullanın ister verilen fikirleri kullanarak kompozisyonlarınızı yazabilirsiniz.  

Writing sınavı toplam 80 dakikadır. Tavsiyem her bir konu için 40 dakika kendinize süre vermeniz ve bu süreyi aşmamanız. İstediğiniz konudan başlayarak yazabilirsiniz. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency (BUEPT) TWE sınavında kompozisyon türleri olarak 

 • Problem Solution Essay,

 • Advantage and Disadvantage Essay, 

 • Cause-Effect Essay,

 • For and Against Essay

 • Argumentative Essay

türlerinden birinde yazmanız bekleniyor.

Örneğin:

 • Obesity is on the increase among teenagers. Discuss this problem and offer possible solution.

 • Discuss the advantages and disadvantages of being popular at school.  

 • Write an essay arguing for or against the statement below."Some fatal diseases such as AIDS or Ebola may have been created in the laboratories of developed countries."

Boğziçi Üniversitesi Proficiency Writing sınavında nasıl başarılı olabilirim? 

Kompozisyon sınavında başarılı bir not almak istiyorsanız,

 • Kompozisyonuz dilbilgisi ve kelime bakımından B2/C1 düzeyinde bir akademik İngilizce ile yazılmış,

 • Düşünceleriniz uyumlu ve akıcı bir biçimde ifade edilmiş,

 • Paragraf ve cümle geçişleriniz uygun bağlaç ve ifadeler kullanılarak akıcı bir şekilde sağlanmış,

 • Düşünceleriniz açık, net ve anlaşılır bir şekilde yazılmış, 

 • Düşüncelerinizin açık ve net olması için açıklama (clarification and explanation) cümleleriyle desteklenmiş,

 • Düşünceleriniz somut örneklendirmelerle (exemplification) detaylandırlımış,

olmalıdır.

 

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen İletişime Geçin!