Özyeğin Üniversitesi TRACE Sınavı

Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavı nedir?

Test of Readiness of Academic English’ın kısaltması olan TRACE sınavı, Özyeğin Üniversitesi fakültelerindeki dersleri en az B2 dil düzeyinde takip edebilmek ve temel akademik dil becerilerinize sahip olup olmadığınızı ölçmek için yapılıyor. Başka bir deyişle Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavının amacı akademik bağlamda okuma, dinleme ve yazı ifade becerilerinizi değerlendirmektedir.

Bir hazırlık okulu hocası olarak Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavını diğer üniversitelerin Hazırlık Atlama sınavlarıyla kıyasladığımda, Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavını hazırlanış ve uygulanış bağlamında en etkin sınav olarak değerlendirmekteyim.

Bütün üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarındaki dinleme, okuma ve yazı ifade bölümleri çeşitli yarı akademik konulardan seçilmiş olsa da, bölümler kendi içlerinde tema ve konu bağlamından farklılık göstermektedir. Örneğin, Bahçeşehir Üniversitesi Proficiency sınavında okuma bölümündeki metinlerden biri çevre sorunlarıyla ilgili bir metinken, dinleme bölümündeki note-taking sınavı aile kavramıyla ilgili olabiliyor. Yazı ifade bölümünde ise eğitimle ilgili bir soruya katılıp katılmadığınız sorulabiliyor.

Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında bölümler tek bir konu ve tema çerçevesinde hazırlanıyor. Demek istediğim sınavın tüm bölümleri aynı tema ve konu başlığı ile sınırlandırılmıştır. Örneğin, Dinleme ve Okuma bölümü metinleri çevre temasıyla ilgili olacaktır. Yazı ifade bölümündeki soru da aynı şekilde çevreyle ilgili bir soru olacaktır.   

Ancak TRACE sınavını farklı kılan en önemli faktör sınav hazırlık bölümü diye adlandırılan ilk bölümdür. Bu bölümde seçilen konu başlığı ile ilgili gösterilen çeşitli grafik, çizelge veya resimlere bakarak not tutmanız bekleniyor.  Bu bölümün amacı, sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve konu başlığı ile ilgili bilgilerinizi gözden geçirmeniz için bir hazırlık ortamı sunmak ve sınavın sonraki bölümlerine hazırlamaktır. Bu açıdan bu bölüm notlandırılmamaktadır. 

Ben bu üç bölümün aynı konu çerçevesinde hazırlanmış olmasını çok önemsiyorum. Çünkü sınavın son bölümü olan yazı ifade bölümüne gelindiğinde öğrenciler eleştirel düşünebilmeleri ve fikir üretimi (idea generation) için hazırlanmış oluyor..

 Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında başarı puanı nedir?

Özyeğin Üniversitesi fakültelerine başlayabilmeniz için TRACE sınavından en az 65 almanız gerekmektedir.

Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavında puanlama ölçeği nedir?

Sınavda puanlama ölçeği okuma bölümü için %30, dinleme bölümü için %30 ve yazı ifade bölümünün puanlama ağırlığı %40 dır.

Özyeğin Üniversitesi TRACE sınavı hangi bölümlerden oluşuyor?

Özyeğin Üniversitesi TRACE sınav bölümleri akademik bağlamda okuma, yazma ve dinleme becerilerinizi değerlendirmektedir.  TRACE sınavda doğrudan dilbilgisi ve kelime bilgisi ölçen bölümler yoktur. Özyeğin Üniversitesi Trace sınavında, Boğaziçi Üniversitesi proficiency sınavında olduğu gibi Konuşma becerinizi ölçen Speaking sınavı yoktur. 

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmiyor.

  1. Bölüm: TRACE'e Hazırlık
  2. Bölüm: Okuma Bölümü
  3. Bölüm: Dinleme Bölümü            
  4. Bölüm: Yazma Bölümü    

Detaylı Bilgi Almak İçin Hemen İletişime Geçin!