Academic Writing

Dil yeterlilik sınavlarındaki yazma bölümü öğrencinin akademik İngilizce kullanarak yazma becerisini  ölçer. Amaç, eğitim dili İngilizce olan akademik bir ortamda, öğrencinin kendi fikrini istenilen dil yapıları ve akademik kelimeleri kullanarak savunması ve desteklemesidir. 

Yazma bölümünde, öğrencinin İngilizce konuşulan bir akademik ortamda zorlanmayacak kadar temel yazı becerilerine sahip olmaları ve temel akademik kelimeleri kullanmaları beklenmektedir.

Yazdığınız makalenin en az 250-300 kelime olması istenmektedir. Bu noktada, sınav sırasında birçok öğrencinin yazmayı bırakıp kelime saydığına tanık olmuşumdur. Hiç bir öğretmen işi gücü bırakıp makalenin kelime sayısına bakmaz. Örneklerde de göreceğiniz gibi iyi desteklenmiş bir makale minimum 300 kelimeyi bulmaktadır. Üstünde durmanız gereken nokta konuyu iyi desteklemek ve iyi örneklendirmedır. İkna edici bir makale kelime sayısına bakılmaksızın, cümle yapılarında ciddi sorunlar yoksa, tatmin edici bir not alır. 

Yazı yazmak kendiliğinden gelişecek bir süreç değildir. Sürekli bir okuma süreci ve bolca pratiğe ihtiyaç vardır. Etkili yazı yazabilmek için bolca örnek okuyup, metin analizi yapmanız gerekir. Maalesef, bu temel gerçek pek çok öğrenci tarafından önemsenmiyor.