Kompozisyon yazma becerisi paragraf yazma süreciyle başlar. Paragraf yapısıyla organizasyon, bağlaçlar, paragraf kurgusunun öğrenilmesi amaçlanır. Öğrencinin kompozisyon yazma şablonunu öğrenmesi ve yazma becerisini geliştirmesi açısından paragraf yazma önemli bir basamaktır. Bu basamakta öğrencinin giriş, gelişme ve sonuç mantığını öğrenmesi ve kavraması önemlidir.