Academic Reading

İster hazırlık okulu atlama sınavlarında veya ister IELTS ve TOEFL gibi İngilizce dil yeterlilik sınavlarında Okuma metinleri, öğrencilerin üniversitede okuyacakları metinleri anlamalarını ölçmeyi amaçlamıştır. Bu sınavlarda karşınıza çıkan okuma metinleri tema ve içerik olarak üniversitelerde okutabilecek çeşitli akademik metinleri örnek almıştır. Konular Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Tarih, Coğrafya, Siyaset bilimi, Biyografi, Sanat Tarihi, Mimarlık, Resim tarihi ve Çevre gibi akademik konulardan seçilmektedir.

Okuma metinlerindeki soruların amacı metindeki bilgileri anlama ve kavrama yeteneğinizi ölçmek. İhtiyacınız olan bütün bilgiler paragraflarda size verilmektedir. Sınav anında konu ile ilgili bilgi eksikliği sizin için bir dezavantaj olmayacaktır. Sakin panik yapıp moralinizi bozmayın. Önemli olan en kısa zamanda ve hızlı bir şekilde doğru cevaba ulaşmak için doğru okuma stratejisini edinmek. 

Okuma soruları üç temel beceriyi ölçmektedir:

1) Bilgi bulma becerisi

  • Okuma metnini hızlı ve etkin bir şekilde tarayabilme
  • Okuma metnindeki önemli bilgileri ve anahtar kelimeleri bulabilme
  • Eş anlamlı kelimeleri ve yapıları tanımlayabilme

2) Bilgiyi anlama becerisi

  • Okuma metninin yazılma sebebini anlayabilme
  • Ana fikir ve önemli detayları anlayabilme

3) Bilgiyi kavrama becerisi

  • Bağlamdan kelimenin anlamını çıkarabilmek
  • Okuma metnindeki detayları sentezleyerek doğru çıkarımda bulunmak
  • Zamirlerin hangi kelimeyi nitelendirdiğini anlayabilmek.