PROFICIENCY SINAV FORMATI:

Her üniversite dil yeterlilik (proficiency) sınav sorularını kendi bünyesinde hazırladığı için sınav bölümlerinin belli bir standardı bulunmamaktadır. Bazı üniversiteler konuşma becerisini ölçmezken, bazı üniversitelerdeyse dinleme bölümü sınav kapsamından çıkartılmıştır. Ancak genel olarak, İngilizce dil yeterlilik sınavları dört beceriyi ölçmeyi amaçlar.

Dil yeterlilik sınavları genel olarak dört bölümden oluşur. Bunlar akademik okuma becerinizin ölçüldüğü okuma bölümü (Reading), dinleme ve not alma becerinizin ölçüldüğü dinleme (Listening), essay yazma becerinizin ölçüldüğü yazma (Writing) ve akademik bir ortamda kendinizi ifade etme becerinizin ölçüldüğü konuşma (Speaking) bölümleridir.

Dil yeterlilik sınavları genellikle 3-4 saat sürmektedir.

 

PROFICIENCY SINAV BÖLÜMLERİ:

  • Reading section: 

Okuma bölümünde 2 ile 4 adet arası, bir üniversitede okutulabilecek akademik bir okuma metni verilir. Bu metinlerle ilgili farklı okuma becerilerinizi ölçen sorular sorulmaktadır.

  • Listening section: 

Dinleme bölümünde farklı akademik dinleme becerilerinizi ölçen iki veya üç kişi arasında geçen konuşma veya ders sunumu dinletilir. Dinleme parçasıyla ilgili sorulan sorular, dinleme esnasında cevaplamanız isteneceği gibi, dinleme sonrası da size verilip cevaplamanız istenebilir. 

  • Writing section: 

Yazma bölümünde size bir konu hakkında fikirlerinizi belirten 250-350 kelimelik essay yani İngilizce kompozisyon yazmanız istenir. 

  • Speaking section:

Konuşma bölümünde ise sizebirkaç soru sorulur ve 2-3 dakika konuşmanız beklenir. Amaç sizin bölümde, sınıf ortamında kendinizi İngilizce ifade edebilecek konuşma becerisine sahip olup olmadığınızı ölçmektir. 

TOEFL SPEAKING SINAV FORMATI NASILDIR?

TOEFL Speaking bölümü toplam 20 dakika sürer. Farklı konularda fikirlerinizi belirtmeniz ve verilecek okuma/dinleme parçalarına göre cevaplar

TOEFL WRITING SINAV FORMATI NASILDIR?

TOEFL WRITING iki bölümden oluşur. Toplamda 50 dakika sürer.

Yazma ve dinlemenin

TOEFL LISTENING SINAV FORMATI NASILDIR?

Toefl IBT Listening bölümü kısa ya da uzun formatta gelebilir. Sınavın bu bölümü ortalama 60-90 dakika sürer.  Bu bölümde

TOEFL Reading sınav formatı nasıldır?

TOEFL IBT sınavının ilk bölümü TOEFL Reading sorularından oluşur. Bu bölüm kısa ya da uzun formatta gelebilir. TOEFL Reading bölümünde