Hazırlık Atlama Sınavları

Proficiency sınavı nedir?

Proficiency sınavı, üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları yabancı dil yeterlilik sınavıdır. Proficiency sınavını üniversitelerin İngilizce yeterlilik, hazırlık atlama ya da İngilizce muafiyet sınavları olarak da adlandırabiliriz. 

Eğitim dili İngilizce olan pek çok vakıf üniversitesinde ve devlet üniversitelerinin bazı bölümlerinde öğrencilerin İngilizce’de belli bir düzeyde olmaları beklenir. Dolayısıyla, lisans ve lisansüstü eğitim yılı öncesi, öğrencilerin yabancı dil düzeylerini ölçmek için proficiency sınavları yapılır. Amaç öğrencilerin bölüm derslerini takip edecek düzeyde İngilizce dil seviyesine sahip olup olmadığını saptamaktır. Proficiency sınavı eğitim yılı öncesi, ortası ve sonu olmak üzere yılda 3 ya da 4 kez düzenlenebilir. 

Proficiency sınavını geçenler hazırlık sınıflarında İngilizce eğitimi görmeden doğrudan bölüm derslerini almaya başlarlar. Sınav geçilemediği taktirde, alınan puana göre öğrencilerin seviyeleri belirlenir ve seviyeleri doğrultusunda 1 akademik yıl veya yarım dönem boyunca İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. Bazı üniversitelerde dönem sonunda öğrencilerin tekrar bu sınava girmeleri ve geçmeleri beklenirken, bazı üniversitelerde dil yeterlilik notu sınıf içi aktivite ve sınavlar ile belirlenir. 

Proficiency sınavı üniversitelerin kendi bünyeleri içinde hazırladıkları bir sınavdır. Bu nedenle, Proficiency sınavı, TOEFL veya IELTS sınavı gibi standart bir sınav değildir. Hazırlık atlama sınavları soru sayısında ve sınav formattında farklılık göstermektedir.  

Sınav soru formatı üniversiteden üniversiteye küçük değişiklikler gösterse de, sınav içeriği tamamen akademik İngilizceyi ölçmektedir. Bundan dolayı, proficiency sınavına hazırlanırken kesinlikle akademik dile odaklanmanız gerekmektedir.     

Proficiency sınavlarında başarılı olmak için öncelikle okuma becerinizi geliştirmeli ve kelime bilgisine önem vermelisiniz.

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh